Синдикална секция към КТ "Подкрепа" при УНСС

Синдикалната секция към КТ "Подкрепа" при УНСС има ново ръководство

19.4.2022 г. 10:41:37 ч.

Интервю с доц. д-р Валери Апостолов - Председател на Синдикат "Висше образование" - КТ "Подкрепа"

19.4.2022 г. 10:40:00 ч.

Становище на Синдикат „Висше образование“ към КТ „Подкрепа“ относно предложението на МОН за сливане на университетите до Съвета на Ректорите

19.4.2022 г. 10:39:00 ч.

Становище на Синдикат „Висше образование“ към КТ „Подкрепа“ относно проекта за бюджет на МОН за 2022г.

19.4.2022 г. 10:38:00 ч.

Ректорът и синдикатите подписаха анекс към Колективния трудов договор за увеличение на заплатите

19.4.2022 г. 10:37:00 ч.

Информация относно подписано споразумение между Съвета на ректорите на висшите училища, Националния браншов синдикат „Висше образование и наука“-КНСБ, Синдикат „Висше образование“ – КТ „Подкрепа“ и Министерството на образованието и науката

19.4.2022 г. 10:36:00 ч.