Синдикална секция към КТ "Подкрепа" при УНСС

Синдикалната секция към КТ "Подкрепа" при УНСС има ново ръководство

вторник, 19 април 2022 10:41

Синдикалната секция към КТ "Подкрепа“ проведе събрание за избор на ново ръководство. До избора се стигна след предсрочното оттегляне на досегашния председател доц. д-р Галина Димитрова. След гласуване членовете на организацията единодушно избраха д-р Станимир Стаматев, преподавател в катедра „Управление“ за председател и Атанас Димитров, директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК) за секретар на синдикална секция към КТ "Подкрепа" при УНСС. С избора секретарите на секцията стават двама, заедно с настоящия секретар проф. д-р Вяра Стоилова, зам.-декан по научноизследователската дейност на Общоикономически факултет.

Д-р Станимир Стаматев е асистент в катедра „Управление“ на УНСС завършил е бакалавърска степен по „Застраховане и социално дело” и магистратури по Икономика на човешките ресурси, специализация „Управление на човешки ресурси” и Икономика на недвижимата собственост, специализация „Пропърти мениджмънт” през 2019 г. става доктор по икономика – научна специалност „Икономика и организация на труда“. Бил е експерт в Икономическия и социален съвет (ИСС) на Република България и икономист – анализатор в ISI Emerging Markets Group. Към момента е финансов анализатор в Coca-Cola Europacific Partners, София и член на Борда на директорите на „Студентски столове и общежития“ ЕАД.

Д-р Станимир Стаматев

Членовете изказаха благодарност на доц. д-р Галина Димитрова, научен секретар на катедра "Чoвешки ресурси и социална защита" и зам.-директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата, която беше председател на Синдикалната секция към КТ "Подкрепа" до момента

Галерия снимки от Синдикалната секция към КТ "Подкрепа" при УНСС има ново ръководство ...