Чуждестранни кандидат-студенти и студенти

Обновено: петък, 20 май 2022 16:04

Такси

Такси (в евро):

 

Подготвителен езиков курс

По български език

По английски език

годишна

семестриална

годишна

семестриална

 

3000

 

 

1500

 

3300

 

1650

 

ОКС „бакалавър”

Обучение на български език

Обучение на английски език

годишна

семестриална

годишна

семестриална

 

3300

 

1650

 

3800

 

1900

 

ОКС „магистър”

Специалност „Право”

Обучение на български език

годишна

семестриална

 

4000

 

2000

 

 

Чуждестранните студенти с двойно гражданство, едното от които е българско, заплащат 50% от пълната такса за обучение на чужденци.

Таксите за обучение се определят ежегодно с решение на Министерския съвет.