Чуждестранни кандидат-студенти и студенти

Обновено: четвъртък, 14 май 2020 15:23

Здравно осигуряване

            Чуждестранните студенти, приети в редовна форма на обучение по реда на:

             - междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен;

             - актове на Министерския съвет (ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г.);

             -  както и тези, които притежават ЕГН,

се осигуряват здравно от УНСС до навършване на 26 годишна възраст /при условие, че не работят/.

            Останалите чуждестранни студенти не се осигуряват здравно от УНСС, но могат да се осигуряват сами.

               Документи:

            - здравна декларация;

            - карта за регистрация - само за новоприети студенти;

                При записването в първи курс, както и за всеки следващ курс попълвате здравна декларация.

            Записаните в първи курс студенти следва да се регистрират лично в НАП.

            При получаване на документ за самоличност от МВР – София,  се пререгистрирате в НАП – по местоживеене, като представите документа за регистрация и уверение. Ако не го направите следва прекъсване на здравното осигуряване, за което университетът не носи отговорност. Здравното осигуряване се прекъсва и когато се регистрирате в НАП, но не попълните заявление за актуализиране/коригиране на лични данни в отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите" .

           При получаване на статут на постоянно пребиваващ или българско гражданство отново се пререгистрирате в НАП и попълвате заявление за актуализиране/коригиране на лични данни в отдел „Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите“. В противен случай отново ще има прекъсване на здравното осигуряване.

         Всички здравноосигурени лица в България избират личен лекар, когото посещават при необходимост. За целта отидете в Студентска поликлиника – „Студентски град“, ул. „Арсо Пандурски“ 8 (виж карта).

 

Контакти:

Отдел „Студенти - бакалавър“

Гише „Здравно осигуряване“

тел. /+359 2/ 81 95 573