ENGAGE.EU - UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY (UNWE)

Обновено: Wednesday, 01 June 2022 11:07

Contact us

University of National and World Economy    

Dr. Christian Zhelev       

E-mail:

[email protected]

[email protected]

                                                    

Address:

office 3030

8-mi dekemvri str., Studentski grad

1700 Sofia, Bulgaria

Tel.: +359 2 8195 246