Конференция на катедра "Икономикс" - УНСС - 2023

Обновено: петък, 29 септември 2023 15:09

Възможности за публикуване

•    Докладите, представени от авторите на конференцията и отговарящи на посочените изисквания, ще бъдат публикувани в сборник от конференцията, регистриран в националния референтен списък на НАЦИД;

•    Сборникът с доклади от конференцията ще бъде заявен за индексиране в Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

•    Избрани доклади ще бъдат публикувани след преработка в специално издание на Научни трудове на УНСС.