Конференция на катедра "Икономикс" - УНСС - 2023
ПОКАНА

*В случай, че имате въпроси или не успеете да подадете заявка през онлайн формата на уеб сайта, моля да използвате официалния имейл на конференцията: [email protected]