Конференция на катедра "Икономикс" - УНСС - 2023

Обновено: петък, 29 септември 2023 15:06

Важни дати

Срок за подаване на онлайн заявка за участие с резюме - 25.10.2023 г.на адрес:

www.unwe.bg/economics-conference_2023 

Срок за отговор на заявката – 31.10.2023 г.

Срок за изпращане на пълен доклад и заплащане на такса участие – 15.11.2023 г.

Такси за участие:

Участници от УНСС

Не заплащат такса

Външни участници от страната и чужбина

65 лв.

Банкова сметка за превеждане на таксата за участие в конференцията:

Банка: БНБ

Титуляр: УНСС

IBAN: ВG03 BNBG 9661 3100 1746 01

BIC: BNBGBGSD

Основание за плащане: Такса за участие в конференция на катедра Икономикс и име на участника.


*В случай, че имате въпроси или не успеете да подадете заявка през онлайн формата на уеб сайта, моля да използвате официалния имейл на конференцията: [email protected]