Конференция на катедра "Икономикс" - УНСС - 2023

Обновено: петък, 29 септември 2023 15:03

Организационен Комитет


доц. д-р Щерьо Ножаров
гл. ас. д-р Димитър Дамянов
гл. ас. д-р Иван Божикин
гл. ас. д-р Кристина Стефанова
гл. ас. д-р Николаи? Величков
ас. д-р Антоан Шотаров
ас. д-р Иван Тодоров
ас. д-р Мая Цоклинова-Колева