Конференция на катедра "Икономикс" - УНСС

Обновено: четвъртък, 22 април 2021 18:54

Начало


Съгласно решение на Организационния комитет във връзка с противоепидемичните мерки, конференцията ще се проведе изцяло онлайн.


Сборник с доклади


Шеста научна конференция

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:

КРИЗА, ШОКОВЕ, ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ, ПОЛИТИКИ


19 – 20 ноември 2020 г.


организирана от катедра "Икономикс" на УНСС


ПОКАНА


Програма на конференцията