Конференция на катедра "Икономикс" - УНСС и Стопански факултет на СУ

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: петък, 15 юни 2018 16:09

Контакти


за информация:

УНСС, катедра "Икономикс",

кабинет 4013, Д. Трифонова, тел. 02/81 95 470,

e-mail: economicsconference_2018@unwe.bg

 

адрес:

катедра "Икономикс", кабинет 4013

УНСС

Студентски град "Хр. Ботев"

София 1700