Конференция на катедра "Икономикс" - УНСС и Стопански факултет на СУ


международна научна конференция

 

 

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:

РАЗВИТИЕ, БЛАГОСЪСТОЯНИЕ, ИНТЕГРАЦИЯ

 

15-16 ноември 2018

УНСС - София