Център за изследователски и образователни проекти

Анкетно проучване по проект „Насърчаване на предприемачеството чрез подкрепа на перспективни иновативни идеи чрез създаване на механизми за предварително инкубиране“ /CO-WORKING/

петък, 15 юли 2022 10:56

Разглеждате снимки от Анкетно проучване по проект „Насърчаване на предприемачеството чрез подкрепа на перспективни иновативни идеи чрез създаване на механизми за предварително инкубиране“ /CO-WORKING/

Вижте пълен текст на Анкетно проучване по проект „Насърчаване на предприемачеството чрез подкрепа на перспективни иновативни идеи чрез създаване на механизми за предварително инкубиране“ /CO-WORKING/

Прикачени файлове:

image/png QRCode for Co-working Project.png - 44 KB

Галерия снимки от Анкетно проучване по проект „Насърчаване на предприемачеството чрез подкрепа на  ...