Център за изследователски и образователни проекти

УНСС участва в нов проект по програма „Еразъм +“ - DS-FARM „Цифрови умения за интелигентно земеделие“

четвъртък, 23 март 2023 15:37

crep_31a17_Untitled.pngcrep_a1710_4.png

     Университетът за национално и световно стопанство е партньор по проект 2022-1-DK01-KA220-VET-000086675 DS-FARM „Цифрови умения за интелигентно земеделие“, който е одобрен за финансиране по програма „Еразъм+“ сред множество проектни предложения. Международният консорциум включва представители на академичната общност и частния сектор от Германия, Румъния, Ирландия, Норвегия и Италия. Ръководител на проекта от страна на УНСС е гл. ас. д-р Емилия Дунева, катедра „Управление“.

Продължителността на проекта е 24 месеца и има за цел да стимулира обучителния подход,  да създаде експерти, които да бъдат по-активни в насърчаването на интелигентно и устойчиво земеделие чрез предоставяне на достъпни и гъвкави възможности за обучение на участниците, посредством отворени образователни ресурси и достъпна цифрова платформа.

УНСС ще вземе активно участие във всички дейности, заложени в проекта и ще бъде водещ в изпълнението на работен пакет 3 „Пилотно обучение, валидиране  на резултатите от обучението“.

Общото финансиране по проекта е 250 000,00 евро.

Координатор на проекта е Trendlog.io ApS, Denmark. Проектът се изпълнява в партньорство с: CPIP-Comunitatea Pentru Invatarea Permanenta, Romania; I AND F education and development limited, Ireland; CSR Innovative Solutions, Norway; BETACOM SRL, Italy; UNWE, Bulgaria.

Project “Smart Agriculture Digital Skills”, DS-FARM, 2022-1-DK01-KA220-VET-000086675, financed by the EU through the Erasmus+ Programme, Key action 2 Cooperation partnerships

Галерия снимки от УНСС участва в нов проект по програма „Еразъм +“ - DS-FARM „Цифрови умения за ин ...