Център за изследователски и образователни проекти

Анкетно проучване по проект „Насърчаване на предприемачеството чрез подкрепа на перспективни иновативни идеи чрез създаване на механизми за предварително инкубиране“ /CO-WORKING/

петък, 15 юли 2022 10:56

Анкетното проучване е част от съвместните изследователски усилия на Alexander Innovation Zone (Гърция), Aristotle University of Thessaloniki (Гърция), Университета за национално и световно стопанство ( България) и Национална компания Индустриални зони“ (България), с цел създаване на трансгранична иновационна система, която подпомага бизнес идеите чрез структури за пре-инкубация на бизнеса, които ще бъдат създадени в двете страни. Проектът CO-WORKING се финансира от Програма INTERREG Гърция-България.

Линк към анкетна карта за студенти: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hsDH61DDU0SRGjt0D41trdAVAYDXBtNBrdoS2uSBbD1UMDNZVktUOFFJSVUxSzM3QjFFSzFHQlhTVS4u&fbclid=IwAR3Dg3FDLZG86OlbvHNPLgf0OuHNWgCk5TnbbxmRm7CJAup496sPYgtleuU

Прикачени файлове:

image/png QRCode for Co-working Project.png - 44 KB

Галерия снимки от Анкетно проучване по проект „Насърчаване на предприемачеството чрез подкрепа на  ...