Център за изследователски и образователни проекти

ENGAGE.EU стартира

вторник, 27 октомври 2020 15:45

На 1 ноември т.г. официално ще стартират дейностите по проекта за създаване на Европейския университет ENGAGE.EU, в който УНСС си партнира с още шест водещи европейски висши училища. Договорът с продължителност три години беше подписан с Европейската комисия (ЕК).

 Ректорът на УНСС  проф. Димитър Димитров приветства екипа на ENGAGE.EU

На откриващата онлайн среща с голяма част от екипа по проекта ректорът проф. Димитър Димитров, който е член на Борда на ректорите на ENGAGE.EU, поздрави участниците: „На прага сме на един от най-амбициозните и значими за УНСС международни проекти, чиято подготовка започна през ноември м.г. Инициативата Европейски университети на ЕК цели създаването на качествено нов модел на системно, структурно и устойчиво международно сътрудничество между висшите училища. Това е модел, който ще бъде един от основните инструменти за реализация на новите политики на ЕК в областта на образованието и науката; модел, който се простира много по-далеч от традиционното разбиране за мобилност. За нас като най-стария и най-големия икономически университет в страната е чест да сме част от тази инициатива. Не се съмнявам в крайния успех“. Ректорът посочи, че до момента партньорството в рамките на ENGAGE.EU е дало отлични резултати: алиансът подготвя нов проект по Хоризонт 2020 „Наука със и за обществото“, а заедно с някои от партньорите УНСС участва в други два научноизследователски проекта.

Освен в Борда на ректорите, УНСС има и двама представители в Изпълнителния комитет на ENGAGE.EU: проф. Мирослава Раковска, зам.-ректор по учебната дейност, и доц. Михаил Мусов – главен секретар по международното сътрудничество и координатор на проекта.

Доц. Мусов запозна участниците в срещата с част от новите политики на ЕК, свързани с дейността на европейските университети: съобщенията „Постигане на Европейското пространство за образование до 2025 г.“ и „Ново Европейско научноизследователско пространство за научни изследвания и иновации“, както и инициативата „Европейска диплома“. ЕК оказва огромна подкрепа за развитието на Европейските университети – пряка и непряка, но и ще изисква много от тях. Предстоят ни три години на възможности, които трябва да използваме пълноценно, заяви той. 

Ръководителите на основните работни пакети на проекта – доц. Венелин Бошнаков, доц. Светла Бонева и доц. Мартин Осиковски – представиха 47-те проектни задачи за изпълнение и запознаха участниците с очакваните резултати.

Доц. Светла Бонева презентира Работен пакет 2 “ENGAGED Learning”
Презентацията на Работен пакет 3 “ENGAGED Research & Innovation” на доц. Венелин Бошнаков
Доц. Мартин Осиковски говори за задачите по Работни пакети 4 “ENGAGED in Society” и 5 “Sustainability and Dissemination”

Галерия снимки от ENGAGE.EU стартира ...