Център за изследователски и образователни проекти

Информационна среща за участие в състезанията „Copernicus Masters” и “Galileo Masters”

понеделник, 19 юли 2021 14:15

Copernicus Masters” и “Galileo Masters” са европейски състезания за разработване на иновативни предложения, използващи данни от космоса. Събитията са инициирани от Европейската космическа агенция.

Състезанията са отворени за кандидатстване до 19 юли 2021 г. за представители на бизнеса, научните организации, студенти и всички лица над 18 г., които имат желание да решават предизвикателствата в аеро-космическата индустрия в областите: изкуствен интелект, машинно обучение, анализ на данни     здравеопазване, интелигентно земеделие и др.

На 22 юни 2021 г. от 11 ч. чрез платформата Zoom ще бъде проведена информационна сесия с цел популяризиране на състезанията. За повече информация:

https://www.mi.government.bg/bg/themes/copernicus-masters-i-galileo-masters-2021-2286-502.html

Галерия снимки от Информационна среща за участие в състезанията „Copernicus Masters” и “Galileo Ma ...