Контролен съвет

Обновено: петък, 06 март 2015 11:58

доц. д-р Даниела Николова Иванова

Даниела Иванова e доцент в катедра “Икономика на природните ресурси”. Води учебни курсове по Управление на качеството, Стандартизация и сертификация и Стокознание. Ръководител е на магистърска програма по Бизнес администрация със специализация „Управление на качеството и околната среда“. Научните й интереси са в областите на осигуряване, контрол и управление на качеството, устойчивото производство и потребление.

Била е ръководител на катедра „Стокознание” и Зам.-декан на факултет „Икономика на инфраструктурата” при УНСС. Член е на Съвета по управление на качеството и Зам. Упълномощен представител на ръководството към Системата за управление на качеството в университета. Одитор е на Системи за управление на качеството и  на Интегрирани системи за управление. От 2008 г. е председател на Българската национална асоциация АКТИВНИ ПОТРЕБИТЕЛИ.