Контролен съвет

Обновено: петък, 06 март 2015 12:01

проф. д-р Христо Христов - Заместник-председател на Контролния съвет

Професор Христо Христов е доктор по икономика. Преподавател е в катедра “Публична администрация и регионално развитие” и води учебните курсове по дисциплините: “Основи на публичната администрация”, “Управление на инфраструктурните проекти”, “Управление на публичния сектор”, “Социална политика и администрация”. Ръководител е на магистърска програма по “Публична администрация”.

Професор д-р Христо Христов е ръководител на катедра: “Публична администрация и регионално развитие”, зам.-декан на Врачански стопански факултет (1990-2005г.), декан на факултет “Икономика на инфраструктурата” (2003-2005), заместник председател на Контролния съвет на УНСС. Участва в консултативни и експертни работни групи в областта на публичната администрация и регионалното развитие.


Автор е на монографии, студии и статии в областта на управлението на публичния сектор и социалната политика.