Контролен съвет

ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ ЗА 2020 ГОДИНА

сряда, 16 октомври 2019 14:36

 

УНСС и факултети

Дата

на провеждане на Общо събрание

УНСС

16.12.2020

Общоикономически факултет

17.11.2020

Финансово-счетоводен факултет

23.11.2020

Факултет „Управление и администрация“

17.11.2020

Факултет "Икономика на инфраструктурата"

01.12.2020

Факултет "Международна икономика и политика"

24.11.2020

Факултет "Приложна информатика и статистика"

25.11.2020

Бизнес факултет

25.11.2020

Юридически факултет

26.11.2020

 

Галерия снимки от ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ ЗА 2020 ГОДИНА ...