Контролен съвет

ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

сряда, 16 октомври 2019 14:36

 

УНСС и факултети

Дата

на провеждане на Общо събрание

УНСС

18.12.2019

Общоикономически факултет

06.11.2019

Бизнес факултет

06.11.2019

Факултет „Управление и администрация“

13.11.2019

Финансово-счетоводен факултет

25.11.2019

Факултет „Икономика на инфраструктурата“

18.11.2019

Факултет „Международна икономика и политика“

11.11.2019

Юридически факултет

06.11.2019

Факултет „Приложна информатика и статистика“

18.11.2019

 

Галерия снимки от ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ ЗА 2019 ГОДИНА ...