Контролен съвет

ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ ЗА 2019 ГОДИНА

сряда, 16 октомври 2019 14:35 /
Начало:
Край:
Място:
Подробности:

 

УНСС и факултети

Дата

на провеждане на Общо събрание

 

 УНСС

 

18.12.2019

Общоикономически факултет

Бизнес факултет

06.11.2019

Факултет „Управление и администрация“

Финансово-счетоводен факултет

25.11.2019

Факултет „Икономика на инфраструктурата“

Факултет „Международна икономика и политика“

Юридически факултет

Факултет „Приложна информатика и статистика“

18.11.2019