Контролен съвет

Обновено: понеделник, 24 февруари 2020 16:31

проф. д-р Галина Пенчева Младенова


Проф. д-р Галина Младенова е преподавател в катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“, факултет „Управление и администрация“. Преподава и в Руския икономически университет „Г. В. Плеханов“, Москва.

Преподавателската и научноизследователската й дейност са в областта на управлението на маркетинга (маркетингови анализи, маркетингово планиране, секторен маркетингов анализ, бранд одит) и на маркетинга на финансовите услуги.

Проф. д-р Галина Младенова е председател на Комисията по академична етика в УНСС. Два мандата е избирана за заместник декан на факултет „Управление и администрация“. От 2017 г. е председател на Постоянната комисия по стопански науки и управление в НАОА на РБългария.

Избрана е от Общото събрание на УНСС за втори мандат в Контролния съвет на университета.