Контролен съвет

Обновено: вторник, 13 юни 2017 13:51

ОРГАНИЗАЦИОННИ


Разпределение на ресорите на работа на Контролния съвет

и на координацията със структури, звена и органи в УНСС

 

-          проф. д-р Виолета Цакова - УНСС и университетски органи, цялостна координация на работата на Контролния съвет;

-          проф. д-р Даниела Фесчиян - университетски структури и процеси, одитиране на проектите на годишните бюджети на УНСС, на отчетите за тяхното изпълнение и на други финансови документи, работа със структури на студентите и докторантите, сигнали, жалби и други въпроси от дейността на Контролния съвет;

-          доц. д-р Иван Цветанов - университетски структури и органи /Комисия по вътрешни актове, Комисия по академична етика, академичен Омбудсман, синдикална организация ВОН при КНСБ и др./, сигнали, жалби и други въпроси от дейността на Контролния съвет;

-          проф. д-р Румен Брусарски - факултет „Международна икономика и политика”, сигнали, жалби и други въпроси от дейността на Контролния съвет;

-          доц. д-р Биляна Томова - факултети „Общоикономически” и „Приложна информатика и статистика” и други въпроси от дейността на Контролния съвет;

-          доц. д-р Виолета Гълъбова - факултети „Финансово-счетоводен” и „Администрация и управление” и други въпроси от дейността на Контролния съвет;  

-         проф. д-р Галина Младенова - факултет „Юридически”, сигнали, жалби и други въпроси от дейността на Контролния съвет;

-          доц. д-р Светла Бонева - факултети „Бизнес” и „Икономика на инфраструктурата” и други въпроси от дейността на Контролния съвет;

-          Алекс Петков - работа със студентските организации в УНСС и други въпроси от дейността на Контролния съвет.

 

            Контролният съвет си запазва правото за вътрешно преразпределение на ресорите и дейностите между членове в процеса на работа.

 

            Председателствата на Общите събрания на УНСС и на факултетите, едноличните и колективни ръководни органи на университета и на факултетите, председателите на работните комисии на Общите събрания, както и всеки член на академичната общност, могат да се обръщат за консултация и информация към съответните членове на Контролния съвет, съгласно разпределението, по въпроси, свързани с конституирането на събранията, провеждането на пълни или на частични избори на ръководни органи.

 

            В срок до 7 дни от провеждането на заседанията на Общите събрания, на които са произведени избори на ръководни органи, председателите на Общите събрания предават на съответния член на Контролния съвет документите, необходими за извършването на проверка за законосъобразност на изборите. Предаването става с Предавателно-приемателен протокол (виж „Документи” - „Предавателно-приемателни протоколи”), в който са описани вида и съдържанието на документите и реда за тяхното предаване/получаване.