Контролен съвет

Обновено: четвъртък, 25 юни 2015 15:12

СТАНОВИЩА НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ

          Съгласно чл. 34а, ал. 3, т. 2 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 2 от Правилника за дейността на УНСС, Контролният съвет на УНСС изготвя становища по проекта на бюджет на университета и изпълнението му и ги докладва пред Академичния съвет и Общото събрание.

          Съгласно чл. 11, ал. 1 от Правилника за своята дейност, Контролният съвет  изразява становища по въпроси, свързани с образователните политики и дейности на УНСС.