Контролен съвет

СТАНОВИЩЕ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА УНСС ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА КВОРУМ ПО ЧЛ. 36а, АЛ. 2 ОТ ЗВО НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ НА ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ

четвъртък, 19 ноември 2020 13:58

СТАНОВИЩЕ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА УНСС ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА КВОРУМ ПО ЧЛ. 36а, АЛ. 2 ОТ ЗВО НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ НА ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ

      

Прикачени файлове:

application/pdf Становище на КС - 18-11-2020 с вх. № 1951 от 19-11-2020.pdf - 1536 KB

application/pdf Приложение № 1.pdf - 1884 KB

application/pdf Приложение № 2.pdf - 9449 KB

application/pdf Приложение № 3.pdf - 1832 KB

application/pdf Приложение № 4.pdf - 1151 KB

Галерия снимки от СТАНОВИЩЕ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА УНСС ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА КВОРУМ ПО ЧЛ. 36а, ...