Контролен съвет

ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ ЗА 2023 ГОДИНА

сряда, 16 октомври 2019 14:36

 

УНСС и факултети

Дата

на провеждане на Общо събрание

УНСС

19.12.2023

Общоикономически факултет

25.10.2023

Финансово-счетоводен факултет

15.11.2023

Факултет „Управление и администрация“

17.11.2023

Факултет "Икономика на инфраструктурата"

14.11.2023

Факултет "Международна икономика и политика"

15.11.2023

Факултет "Приложна информатика и статистика"

13.11.2023

Бизнес факултет

06.11.2023

Юридически факултет

07.11.2023

 

Галерия снимки от ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ ЗА 2023 ГОДИНА ...