Контролен съвет

ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ ЗА 2022 ГОДИНА

сряда, 16 октомври 2019 14:36

 

УНСС и факултети

Дата

на провеждане на Общо събрание

УНСС

19.12.2022

Общоикономически факултет

29.11.2022

Финансово-счетоводен факултет

29.11.2022

Факултет „Управление и администрация“

15.11.2022

Факултет "Икономика на инфраструктурата"

16.11.2022

Факултет "Международна икономика и политика"

24.11.2022

Факултет "Приложна информатика и статистика"

28.11.2022

Бизнес факултет

24.11.2022

Юридически факултет

28.11.2022

 

Галерия снимки от ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ ЗА 2022 ГОДИНА ...