Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Прием магистри

петък, 08 септември 2017 10:02 /
Начало:
Край:
вторник, 19 септември 2017
Място:
РЦДО - Хасково
Подробности:

Кандидат-магистрите за РЦДО-Хасково подават документи до 19.09.2017 г. 

Информация за прием виж тук.