Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: събота, 20 юни 2020 9:55

Такси за обучение

Семестриални такси за обучение на студентите в ОКС “магистър” в РЦДО – Хасково:

Семестриални такси за обучение в ОКС "магистър"

специалност

                          платено обучение                    

Бизнес администрация

                     850 лв.                  

Счетоводство и контрол

   850 лв.

Икономика на човешките ресурси

(само за след проф. бакалавър)

   850 лв.
  • *в семестриалните такси са включени учебни материали и достъп до учебната система moodle  http://m-learning.unwe.bg

  • Таксата се внася по банков път в ЧПБ "ТEКСИМ" АД Хасково:
    BIG: TEXIBGSF,
    IBAN: BG95TEXI95453110537701