Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 21 септември 2023 10:25

Такси за обучение

Семестриални такси за обучение срещу заплащане – 

в ОКС „магистър“, дистанционна форма на обучение, 2023/2024 г.

Семестриални такси за обучение в ОКС "магистър"

специалност

                          платено обучение                    

Бизнес администрация

                    900 лв.                  

Счетоводство и контрол

  900 лв.

Местно самоуправление

 900 лв.

Комуникационен мениджмънт

900 лв.
  • *в семестриалните такси са включени учебни материали и достъп до учебната система moodle  http://m-learning.unwe.bg

  • Таксата се внася по банков път в ЧПБ "ТEКСИМ" АД Хасково:

  • BIG: TEXIBGSF
    IBAN: BG95TEXI95453110537701