Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: петък, 21 април 2023 10:00

Регионален център за дистанционно обучение

cde-haskovo_86cc3_зарцдо2.jpg
Регионалният център за дистанционно обучение  (РЦДО) - Хасково е звено на Университета за национално и световно стопанство. В РЦДО – Хасково през 2008 година за първи път в страната по пилотен проект на Министерството на образованието, науката и младежта в държавно висше училище е осъществен прием на студенти в дистанционна форма на обучение в образователно-квалификационна степен “бакалавър” по държавна поръчка. Обучението се извършва по специалностите “Икономика”, "Мениджмънт и администрация” и „Счетоводство и контрол“. Освен в бакалавърска, РЦДО – Хасково приема студенти и в няколко специалности в магистърска форма на обучение.

РЦДО  разполага с аула със 120 места, 15 учебни зали с общо 674 места, библиотека и две компютърни зали. Аулата и залите разполагат със съвременно оборудване, в съответствие с изискванията за провеждане на висше образование.

Обучението в РЦДО – Хасково се осъществява по учебни планове и програми, отговарящи на академичните стандарти за качество от преподавателски екипи с висока квалификация и богат опит.