Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 18 октомври 2018 10:35

Допълнителен прием

СРОКОВЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ В ОКС "МАГИСТЪР" 

  • от 2 до 15 октомври - подаване на документи за допълнителен прием
  • на 16 октомври - провеждане на тест за икономисти и неикономисти в електронен формат 
  • на 18 октомври - обявяване на класирането
  • от 22 до 26 октомври - записване на класираните