Резултати от търсене за 2 курс

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

26 results found
Администрация и управление II курс 26.11.2019 г. ... .2019 от 10:00 Физкултура и спорт - 2 курс У х.преп. Елена Попова кафене  732 05.10.2019  9.00-15.00 Иконометрия Л доц.д-р С.Чипева 406 732 06.10.2019  9.00-14.00 Иконометрия Л доц.д-р С.Чипева 406 732 12.10.2019  9.00-16 ...
Финанси, счетоводство и контрол II курс 13.11.2019 г. ... .2019 от 10:00 Физкултура и спорт - 2 курс У преп.д-р В.Йорданов аула 725 05.10.2019  11.00-18.45 Основи на счетоводството Л ас.д-р Я.Даскалов 403 725 06.10.2019  9.00-16.45 Основи на счетоводството Л ас.д-р Я.Даскалов 403 725 19.10 ...
Икономика, общество и човешки ресурси II курс 13.11.2019 г. ... .2019 от 10:00 Физкултура и спорт - 2 курс У доц.д-р С.Ставрев аула 709 05.10.2019  9.00-16.45 Маркетинг Л х.проф.д-р С.Класова 304 709 06.10.2019  9.00-16.45 Маркетинг Л х.проф.д-р С.Класова 304 709 19.10.2019  9.00-15 ...
Администрация и управление 2 курс, лятна поправка 4.5.2019 г. ... .6.2019 17.00-19.00 Физкултура и спорт 2 курс х.преп.Е.Попова   731 23.6.2019 9.00-11.00 Маркетинг проф.д-р П.Иванов 406 731 23.6.2019 11.00-13.00 Евристични методи  х.доц.д-р А ...
Счетоводство и контрол 2 курс, лятна поправка 4.5.2019 г. ... .6.2019 17.00-19.00 Физкултура и спорт 2 курс преп.д-р В.Йорданов   724 23.6.2019 9.00-11.00 Маркетинг проф.д-р П.Иванов 406 724 23.6.2019 11.00-13.00 Въведение в инвестициите доц.д-р Пл.Орешарски 406 724 23.6.2019 11.00-13.00 Въведение в инвестициите гл.ас ...
Икономика 2 курс, лятна поправка 4.5.2019 г. ... .6.2019 17.00-19.00 Физкултура и спорт 2 курс доц.д-р С.Ставрев   708 23.6.2019 9.00-11.00 Прогнозиране и планиране гл.ас.д-р М.Маринов 505 708 23.6.2019 11.00-13.00 Основи на счетоводството доц.д-р М ...
Администрация и управление 2 курс 1.5.2019 г. ... .5.2019 14.00-16.00 Физкултура и спорт 2 курс х.преп.Е.Попова   731 2.6.2019 9.00-11.00 Управление на иновациите гл.ас.д-р Л.Иванова-Станкова 403 731 8.6.2019 9.00-11.00 Международни институции и администрация проф.д-р Цв.Стоенчева 403 731 9.6.2019 9.00-11 ...
Счетоводство и контрол 2 курс 1.5.2019 г. ... .5.2019 14.00-16.00 Физкултура и спорт 2 курс преп.д-р В.Йорданов   724 1.6.2019 14.00-15.15 Европейска интеграция доц.д-р Е.Георгиева 401 724 8.6.2019 13.00-14.30 Иконометрия доц.д-р С.Чипева 401 724 15.6.2019 9.30-10.15 Интелектуална собственост проф.д-р Вл ...
Икономика 2 курс 1.5.2019 г. ... .5.2019 14.00-16.00 Физкултура и спорт 2 курс доц.д-р С.Ставрев   708 1.6.2019 12.30-13.45 Европейска интеграция доц.д-р Е.Георгиева 401 708 8.6.2019 11.15-12.45 Иконометрия доц.д-р С.Чипева 401 708 9.6.2019 9.00-11.00 Прогнозиране и планиране гл.ас.д-р М ...
Администрация и управление - Хасково, семестър 3 13.11.2018 г. ... .12.2018 10.30 ч. Физкултура и спорт - 2 курс Л х.преп.Е ...
Финанси, счетоводство и контрол - Хасково, семестър 3 6.11.2018 г. ... .12.2018 10.30 ч. Физкултура и спорт - 2 курс Л преп.д-р В.Йорданов 501 724 2.12.2018 10.30 ч. Физкултура и спорт - 2 курс Л х.преп.Е.Йорданов/преп.Е ...
Икономика, общество и човешки ресурси - Хасково, семестър 3 6.11.2018 г. ... .12.2018 10:30 ч. Физкултура и спорт - 2 курс Л доц.д-р С.Ставрев/преп.Е ...
Администрация и управление II курс, годишна поправителна сесия 28.6.2018 г. ... .6.2018 18.00 ч. Физкултура и спорт - 2 курс преп.д-р В.Йорданов РЦДО 730 1.7.2018 9.00-10.30 Управление на човешките ресурси гл.ас.д-р Т.Кичева 403 730 1.7.2018 11.00-12.30 Евристични методи х.доц.д-р А.Доралийски 302 730 1.7.2018 13.00-14.30 Международни ...
Финанси, счетоводство и контрол II курс, годишна поправителна сесия 28.6.2018 г. ... .6.2018 18.00 ч. Физкултура и спорт - 2 курс х.преп.Е.Попова РЦДО 732 1.7.2018 8.30-9.45 Парична теория и парична политика I ниво доц.д-р Г.Михайлова-Борисова 505 732 1.7.2018 8.30-9.45 Парична теория и парична политика I ниво ас.д-р Ел.Ралинска 505 732 1.7.2018 9 ...
Икономика, общество и човешки ресурси II курс, годишна поправителна сесия 28.6.2018 г. ... .6.2018 18.00 ч. Физкултура и спорт - 2 курс преп.д-р В.Йорданов РЦДО 707 1.7.2018 8.30-9.45 Макроикономика гл.ас.д-р Д.Дамянов 401 707 1.7.2018 11.00-12.15 Световна икономика доц.д-р В.Иванова 401 707 1.7.2018 11.00 ч. Корпоративни финанси гл.ас.д-р К ...
Администрация и управление II курс, сем.4 13.4.2018 г. ... .04.2018 8.30 ч. Физкултура и спорт - 2 курс Л доц.д-р С.Ставрев 501 730 28.04.2018  9.00-16.45 Маркетинг Л х.проф.д-р С.Класова 304 7301 29.04.2018  9.00-16.45 Маркетинг У х.проф.д-р С.Класова 304 730 12.05.2018  9.00-16.45 Управление на ...
Счетоводство и контрол II курс, сем.4 13.4.2018 г. ... .30 ч. Физкултура и спорт - 2 курс Л доц.д-р С.Ставрев 501 723 28.4.2018  9.00-16.45 Прогнозиране и планиране Л доц.д-р И.Славова 501 723 12.5.2018  9.00-16.45 Световна икономика Л доц.д-р В.Иванова 406 723 13.5 ...
Икономика, общество и човешки ресурси II курс, сем.4 13.4.2018 г. ... .30 ч. Физкултура и спорт - 2 курс Л доц.д-р С.Ставрев 501 707 28.04.2018  09.00-16.45 Прогнозиране и планиране Л доц.д-р И.Славова 501 7019 29.04.2018  09.00-16.45 Прогнозиране и планиране У доц.д-р И.Славова 501 707 12 ...
Финанси, счетоводство и контрол II курс 11.12.2017 г. ... и спорт - 2 курс Л доц.д-р С.Ставрев/х.преп.Е.Попова РЦДО-Хасково  732 07.10.2017  09.00-15.00 Статистика Л доц.д-р С.Чипева 501 732 08.10.2017  09.00-14.00 Статистика Л доц.д-р С.Чипева 501 732 14 ...
Икономика, общество и човешки ресурси II курс 11.12.2017 г. ... и спорт - 2 курс Л доц.д-р С.Ставрев/х.преп.Е.Попова  РЦДО-Хасково 707 07.10.2017  09.00-15.00 Статистика Л доц.д-р С.Чипева 501 707 08.10.2017  09.00-14.00 Статистика Л доц.д-р С.Чипева 501 707 14 ...
Администрация и управление II курс 11.12.2017 г. ... и спорт - 2 курс Л доц.д-р С.Ставрев/х.преп.Е.Попова  РЦДО-Хасково 730 07.10.2017  09:00-16.45 Управление на човешките ресурси Л гл.ас.д-р Т.Кичева 403 7301 08.10.2017  09:00-16.45 Управление на човешките ...
Специалности 16.4.2024 г. ... НИКОЛОВА НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА 2 КУРС ПРИЕТИ ОТ УЧЕБНАТА 2022/2023 Г. ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "СЧЕТОВОДСТВО" -ОКС "БАКАЛАВЪР" РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ДОЦ. Д-Р ЛИЛИЯ ТОДОРОВА РАНГЕЛОВА-ПЕТКОВА НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА 3 КУРС ПРИЕТИ ОТ УЧЕБНАТА 2021/2022 ...
Зимна сесия, специалност Счетоводство и контрол 2 курс 17.1.2017 г. ... .01.2017 9 - 12 ЕКОЛОГИЯ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ Доц. Н.НАЙДЕНОВ 501 722 15.01.2017 11 - ...
Зимна сесия, специалност Бизнес администрация 2 курс 22.1.2017 г. ... .01.2017 13 - 15 Статистически изследвания Доц. С.ЧИПЕВА 502 806 22.01.2017 9 - ...
Зимна сесия, спец.Икономика 2 курс 22.1.2017 г. ... .01.2017 9 - 12 ЕКОЛОГИЯ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ Доц. Н.НАЙДЕНОВ 501 706 15.01.2017 11 - ...
Клуб на социолога 10.1.2024 г. ... - Васил Христов, сп. Социология, 2 курс - Зам.-председател - Габриела Грудева, спец. Социология, 3 курс. На отчетно-изборно събрание на Клуб на социолога, проведено на 13 март 2018 г., бе избрано ново ръководство на Клуба. То е в състав:  - Председател - ...

Новини

13 results found
Клуб на социолога при катедра "Икономическа социология" избра ново ръководство 23.3.2023 г. ... . - Секретар - Габриела Грудева, спец. "Социология", 2 курс.  Честито ...
ПроКредит Банк България дари на университета станции за зареждане на електрически автомобили 20.6.2022 г. ... нас е много положително, че има студенти, които още от 1-2 курс започват да се ориентират и да търсят стажове. Ние ще направим усилия, било то посредством Академията или с други инициативи да дадем възможност на младите хора да започнат стажове. Специфичното за ПроКредит Банк, е че полагаме много усилия в ...
Мария Константинова за #unwemediAlumni: Избрах журналистиката и не съжалявам. Сбъднах мечтата си 19.4.2022 г. ... на своите предшественици. Интервю на Неделина Пенчева, 2 курс, спец. "Медии и ...
Заповед на ректора за обучение в смесена форма от 7 март 15.3.2022 г. ... март 2022 г. лекциите и упражненията за студентите от 1 и 2 курс ОКС „бакалавър“ от всички специалности и за студентите от 1 и 2 курс от специалност „Право“ се провеждат в смесена форма, се казва в заповед на ректора от 25.02.2022 г. Във времето, определено в учебното разписание, студентите ...
#unwemediAlumni: Иван Русланов за бляновете на нощния хоризонт 14.2.2022 г. ... обичаме и околните. Интервю на Мария Русева, 2 курс, спец. "Медии и ...
Петима наши студенти със стипендии на ICAEW 10.1.2022 г. ... на ICAEW: Валери Коничева, студентка, 2 курс в специалност „Икономика с преподаване на английски език”. През 2019 година печели конкурса „Посланик за един ден”, организиран от Британското посолство и работи с посланик Ема Хопкинс. На финалното събитие представя ...
Клубът на социолога с ново ръководство 30.11.2019 г. ... Йоана Димитрова Първанова, спец. "Социология", 2 курс.  - Зам. председател - Габриела Пламенова Горанова, спец. "Социология", 2 курс.  - Секретар - Мелиса Едисова Атанасова, спец. "Социология", 1 курс ...
Катедра “Икономическа социология“ посрещна своите първокурсници 2.10.2018 г. ... дистанционна. Част от тях, след завършване на 2 курс ще се обучават в специалност „Икономическа социология и психология”. Тази учебна година в специалност “Социология“ са приети – 32 студента. Уважаеми колеги, добре дошли при нас! Успешен старт и на добър път в ...
Наши студентки са победители в конкурса „Твоите 25 причини да избереш България“ 6.3.2018 г. ... „Международни отношения“, 2 курс) и Ралица Кабакова (специалност „Медии и журналистика“, 4 курс) са победители в конкурса „Твоите 25 причини да избереш България“ в подкрепа на младите и амбициозни българи, организиран от PwC. Победителите ще ...
Ректорът награди с грамоти студенти от Учебно-тренировъчната счетоводна къща „ФСФ“ ООД - УНСС 11.5.2017 г. ... от ректора получиха: Христина-Йовена Златева, 2 курс „Финанси, счетоводство и контрол“, Александър Маринов, 2 курс „Финанси, счетоводство и контрол“, Иванка Попова, 3 курс „Счетоводство“, Деница Милева, 3 курс „Счетоводство“, Симона Новакова, 3 ...
Международните логистични процеси в Нестле България“ с Евгения Чунова, директор „Логистика“ в Нестле България 8.2.2016 г. ... , бакалавърска степен, както и студенти от 2 курс, направление „Икономика“, изучаващи дисциплината „Стопанска логистика“ ...
Студентски форум по случай 40 години на катедра „Икономическа социология” на УНСС и 20-годишнината на катедра „Социология” на ЮЗУ. 10.5.2016 г. ... Йосифова, „Социология”, 2 курс Възпитание и социализация на съвременните деца Алина Шишманова, „Социология”, 2 курс Неграмотността – проблем на държавата, на индивида или на обществото Мария Маринова, „Социология” ...
„Международните логистични процеси в Нестле България“ с Евгения Чунова, директор „Логистика“ в Нестле България 14.5.2015 г. ... , бакалавърска степен, както и студенти от 2 курс, направление „Икономика“, изучаващи дисциплината „Стопанска логистика“ ...

Предстоящо

5 results found
Студентски стажове в Дипломатическия институт към МВнР 20.1.2020 г. ... на вниманието на  колегите студенти, завършили 2 курс, изучаващи дисциплини като МО, МИО, Европеистика, Политология, Международно право или хуманитарна специалност, възможността да проведат своя стаж в библиотеката на Дипломатическия институт към МВнР и успоредно с практическата му насоченост да се ...
Информационна среща на катедра "Икономическа социология" със студентите от 2 курс, ПН „Социология, антропология и науки за културата” 9.11.2019 г. ... социология” кани студентите от 2 курс, професионално направление „Социология, антропология и науки за културата” на информационна среща, която ще се проведе на 27 ноември 2019, 12.30 ч. в зала 3031.   Очакваме ...
Информационна среща на катедра "Икономическа социология" със студентите от 2 курс, ПН „Социология, антропология и науки за културата” 20.11.2018 г. ... социология” кани студентите от 2 курс, професионално направление „Социология, антропология и науки за културата” на информационна среща, която ще се проведе на 5 декември 2018, 09.00 ч. в зала 4056.   Очакваме ...
Информационна среща на катедра "Икономическа социология" със студентите от 2 курс, ПН „Социология, антропология и науки за културата” 14.2.2018 г. ... социология” кани студентите от 2 курс, професионално направление „Социология, антропология и науки за културата” на информационна среща, която ще се проведе на 6 март 2018, 10.45 ч. в зала 2095.   Очакваме ...
Ден на отворените врати за 2 курс 18.4.2017 г. ... , счетоводство и контрол" и студентите от 2 курс ОКС ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене