Кандидатстудентски състезания и конкурси
Обновено: четвъртък, 14 декември 2023 12:06

Национално състезание по приложна информатика

На първенците от Националното състезание по приложна информатика, завършващи средно образование през учебната 2023/2024 г., по решение на АС се признава оценка отличен (6.00) за резултат от конкурсен изпит в УНСС за специалност „Бизнес информатика и комуникации“ за учебната 2024/2025 година.

Желаещите да се обучават в други специалности могат да участват в класирането по реда, установен в Правилника за прием на студенти в УНСС за учебната 2024/2025 година.

Първенците  представят сертификат с резултата от състезанието.

Регламент