100 ГОДИНИ УНСС
Кандидатстудентски състезания и конкурси
Обновено: четвъртък, 21 май 2020 18:20

Национално състезание по приложна информатика

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТЕЗАНИЕТО


Дата на провеждане: 11.06.2020 г. , а при голям брой участници – също и на 12.06.2020
Място на провеждане: в сградата на НПГПТО „М. В. Ломоносов“, гр. София
Начало: 13:00 ч. на 11.06.2020 и 09:00 на 12.06.2020
Времетраене: 45 минути.
Форма: Състезанието е индивидуално и се провежда под формата на електронен изпит. Учениците, които участват в него, решават тест, който включва 30 въпроса. Всеки въпрос има по 5 възможни отговора, от които само 1 е верен.

Регламент за провеждането на националното състезание по приложна информатика

Заявка за участие

Приложение 1

Приложение 2


Архив:

Второ Национално състезание по Приложна информатика (25 март 2017 г.)