Асоциация на икономическите училища в България

Национално състезание по икономикс - 11.02.2023 г.

събота, 12 ноември 2022 9:46 /
Начало:
събота, 11 февруари 2023 12:00
Край:
събота, 11 февруари 2023 15:00
Място:
УНСС - Корпус К - Изследователски център 1
Подробности:

Националното състезание по икономикс ще бъде проведено на 11.02.2023 г. от 12 ч. в Изследователски център 1 в корпус "К" на УНСС.

Моля следете входящите номера и началния час, който е посочен към тях.

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИКОНОМИКС