Обновено: петък, 18 ноември 2022 10:09

Кандидатстудентски състезания и конкурси за приемане на студенти през учебната 2023/2024 година

На първенците от организираните по решение на Академичния съвет национални състезания и конкурси се признава оценка Отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС, съгласно регламентите на състезанията.