100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 05 ноември 2015 10:34

Общо събрание - 2015 г.


 

С решение на Академичния съвет № 4/08.07.2015 г. на 16 декември 2015 г. се свиква Общоро събрание на УНСС.

 

Дневен ред