100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 05 ноември 2015 10:31

Дневен ред на Общото събрание на УНСС

Общото събрание на УНСС ще се проведе на 16.12.2015 г. (сряда) от 10 часа в аула “Максима”, при следния дневен ред:

 

1. Отчет  на ректорското ръководство на УНСС за периода декември 2014 г. – декември 2015 г., и за мандата 2011 г. – 2015 г.

2. Отчет за дейността на Контролния съвет на УНСС за периода декември 2014 г. – декември 2015 г., и за мандата 2011 г. – 2015 г.

3. Избор на ректор на УНСС.

4. Избор на Академичен съвет на УНСС.

5. Избор на постоянен председател и постоянни заместник-председатели на Общото събрание на УНСС.

6. Избор на председател, заместник-председател и членове на Контролния съвет.

7. Текущи.