100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 30 септември 2013 21:56

Допълнителен прием за магистри

УНСС обявява допълнителен прием само за кандидат-магистри, които са получили положителна оценка на кандидат-магистърския тест, проведен на 16, 17 и 21 септември 2013 г., но не са класирани. Желаещите могат да подадат молба /по образец / в Центра за прием на документи на 27 и 30 септември 2013 г. от 8,30 до 16,30 часа. 
Специалностите, за които могат да кандидатстват са посочени в таблица. Условията за кандидатстване остават същите, както и за основния прием документи. 

ТАБЛИЦА СЪС СПЕЦИАЛНОСТИТЕ

МОЛБА