Бакалаври

Изпитна сесия - София


По преподавател:


ЛЯТНА УСЛОВНА СЕСИЯ

График за лятна условна сесия, ОКС "Бакалавър"

График за лятна условна сесия на катедра "Икономикс"

График за лятна условна сесия на катедра "Финанси"