100 ГОДИНИ УНСС
Бакалаври

Изпитна сесия - София


По преподавател:

Графикът за условната сесия се вижда от падащото меню "Вид сесия" като посочвате семестъра, от който е дисциплината, по която имате условен изпит! Студентите се присъединяват към изпита от бутона "Онлайн занятие".