Обновено: четвъртък, 08 декември 2011 19:00

Партньори

Организацията на международното сътрудничество се развива чрез контакти със сродни катедри и факултети и сключване на договори.

Всички катедри активно си сътрудничат със сродни катедри от престижни чуждестранни университети и членуват в международни професионални организации.

Международното сътрудничество на УНСС с чуждестранни университети се осъществява чрез:

- мобилност на студенти и преподаватели

- създаване на общи образователни програми, включително за следдипломно обучение

- съвместно публикуване на статии и резултати от научни изследвания

- участие в разработване на съвместни изследователски проекти, научни конференции и обмен на информация за научни прояви от взаимен интерес; в европейски образователни и изследователски програми, в престижни международни организации и др.