Обновено: вторник, 19 септември 2023 9:44

Жива памет - проф. Стефан Бобчев

(1853-1940)

   Проф. Стефан Бобчев е основател и

първи ректор на УНСС в

периода 1920 - 1940 г.

Основател и първи ректор на Свободния университет за политически и стопански науки - днешният Университет за национално и световно стопанство, е проф. Стефан Бобчев. Той е юрист, преподавател, депутат, министър, дипломат, писател, етнограф, преводач, журналист. 

Роден е през 1853 г. в град Елена. Завършва Военномедицинското училище в Цариград, по-късно и право в Москва.  

Първата му статия е отпечатана през 1871 г. във в. „Македония“, след това има над 4000 публикации.  

От 1884 г. е редовен член на Българското книжовно дружество (сега БАН), повече от 40 години е председател на Славянското дружество (1903-1940 г.). 

Проф. Бобчев е бил министър на народното просвещение (1911-1912 г.), след това  (до 1913 г.) - посланик в Петербург. Многократно е избиран за народен представител. Гл. ас д-р Петър Първанов, Стопански факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски“,

изследовател на живота и дейността на проф. Стефан Бобчев


1871 - 2021 

150 години публицистична, научна, обществена и държавническа дейност на проф. Стефан Бобчев

Начало на публицистичната си дейност проф. Стефан Бобчев поставя със статията  „Сегашний наш език“,

отпечатана във вестник „Македония“, бр. 9 от 2 март 1871 г.

ФОТОГАЛЕРИЯ 


НАЧАЛОТО

1920 Г.

Историята на УНСС започва в 19 ч. на 21 май 1920 г., когато в сградата на Славянското дружество в София се провежда първото заседание на 11-членна инициативна комисия за създаване на ново специализирано висше училище в България. В комисията участват: проф. Ал. Цанков (ректор на Софийския университет), проф. Стефан Бобчев, проф. Петър Богаевски (Юридически ф-т, Софийски университет), проф. В. Златарски (декан на Филологическия ф-т при СУ), проф. Д. Мишайков (декан на Юридическия ф-т при СУ), д-р Н. Иванов (директор на Търговската гимназия в София) и други.


ДВУФАН

1938 Г.

С публикуването на новата Наредба-закон за частните висши училища в България през 1938 г. Свободният университет в София практически е премахнат. Благодарение на усилията на преподаватели, студенти и бивши възпитаници обаче, висшето училище продължава съществуването си под ново име: Държавно висше училище за финансови и административни науки (ДВУФАН). Това е и вторият етап в историята на нашия университет.


ОБЕДИНЯВАНЕ СЪС СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

1947 Г.

Със Закона за висше образование от 20 юни 1947 г. ДВУФАН се обединява с Държавностопанския отдел на Юридическия факултет на Софийския университет. Така възниква Факултетът за стопански и социални науки при СУ. Факултетът започва да функционира на 1 септември 1947 г.


ВИИ „КАРЛ МАРКС“

1952 Г.

С решение на Народното събрание, обнародвано на 1 февруари 1952 г., Стопанският факултет при Софийския университет се обособява в отделно висше училище под наименованието Висш икономически институт (ВИИ). На 20 март 1953 г. наименованието се променя на ВИИ „Карл Маркс“.


УНСС

1995 Г.

С решение на Народното събрание от 1 август 1995 г. и в изпълнение на волята на членовете на Академичния съвет, ВИИ „Карл Маркс“ се преименува на Университет за национално и световно стопанство.


Филм за 100-годишнината на УНСС на журналиста Марио Гаврилов


УНСС през погледа на проф. д.и.н. Петър Стоянович


УНСС ДНЕС