Обновено: вторник, 24 юли 2018 10:34

Партньори на УНСС в България

Агенция „Митници“ 
Асоциация на българските градове и региони 
Агенция за устойчиво енергийно развитие 
Агенция по заетостта  
Администрация на Министерски съвет 
АИЕСЕК  - България 
Американски университет в България 
Асоциация на индустриалния капитал в България
Асоциация за подпомагане на академичната общност  
Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами (АСЕРИ) – България 
Българска агенция за кредитен рейтинг (БАКР) 
Българска академия на науките (БАН) 
Българска асоциация за европейски изследвания (БАЕИ)
Българска асоциация „Корпоративна сигурност“ 
Българска банка за развитие АД 
Банка ДСК ЕАД 
Българска национална телевизия (БНТ) 
Българската социологическа асоциация (БСА)
Българска стопанска камара  
Българска-търговско промишлена палата 
Български институт за стандартизация 
Виваком
Висше училище по телекомуникации и пощи (ВУТП)
Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) 
Висше училище по сигурност и икономика 
Военна академия „Г. С. Раковски“ 
ГФК България, „Институт за маркетингови проучвания“ ЕООД 
Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерството на правосъдието 
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР (ГДПБЗН - МВР) 
Държавна агенция „Електронно управление (ДАЕУ) 
Държавна агенция „Национална сигурност“ 
Държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“ 
ЗК "УНИКА" АД
Институт на вътрешните одитори в България 
Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България 
Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски“ с център по хидро- и аеродинамика (БАН) 
Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ 
Институт по публична администрация (ИПА)  
Интелиджънт Системс България ЕООД 
Камара на независимите оценители в България 
Камара на независимите оценители в България (КНОБ) - Регионална колегия София-град и София-област 
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемането на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ)
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори 
Комисия за регулиране на съобщенията
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) 
„Крестън БулМар" ООД 
МДВ Профешънал едюкейшън ЕООД (MDV)
Министерство на вътрешните работи 
Министерство на енергетиката 
Министерство на отбраната на Република България 
Министерство на туризма на Република България 
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 
Министерство на финансите
Национална компания „Железопътна инфраструктура” 
Национална Компания Индустриални Зони ЕАД
Национална служба за съвети в земеделието 
Национален статистически институт
Национална търговско-банкова гимназия (НТБГ) 
Нестле България 
Омбудсман на Република България
Патентно ведомство на Република България  
Професионалната гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ 
Първа частна английска гимназия „Уилям Шекспир“ 
Сдружение „Конфиндустрия България“ 
„СиКуест Рисърч енд Консултинг“ ООД 
Софийска стокова борса 
СОФИЯ ТЕХ ПАРК ЕАД 
Сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“
Столична община 
Софийска търговско-промишлена камара 
СУ "Св. Климент Охридски" 
Съдърланд Глобъл Сървисиз ЕООД 
УниКредит Булбанк 
Фондация „Академик Евгени Матеев“ 
Фондация за реформа в местното самоуправление 
Фонд за гарантиране на влоговете в банките 
Център за учебно-тренировъчни фирми (ЦУТФ)
ЧЕЗ България ЕАД 
Ърнст и Янг България ЕООД