100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: сряда, 05 февруари 2020 14:50

Партньори на УНСС в България

Агенция „Митници“ 
Агенция за устойчиво енергийно развитие 
Агенция по заетостта  
Администрация на Министерски съвет 
АИЕСЕК  - България 
Ай Би Ем България ЕООД
Американски университет в България 
Асоциация на българските градове и региони 
Асоциация на индустриалния капитал в България
Асоциация за подпомагане на академичната общност  
Асоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами (АСЕРИ) – България 
Банка ДСК ЕАД
Българска агенция за кредитен рейтинг (БАКР) 
Българска академия на науките (БАН) 
Българска асоциация за европейски изследвания (БАЕИ)
Българска асоциация „Корпоративна сигурност“ 
Българска банка за развитие АД 
Българска национална телевизия (БНТ) 
Българската социологическа асоциация (БСА)
Българска стопанска камара  
Българска търговско-промишлена палата 
Български институт за стандартизация 
Български червен кръст (БЧК)
Виваком
Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) 
Висше училище по сигурност и икономика 
Висше училище по телекомуникации и пощи (ВУТП)
Военна академия „Г. С. Раковски“ 
Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерството на правосъдието 
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР (ГДПБЗН - МВР) 
ГФК България, Институт за маркетингови проучвания ЕООД 
Делойт България ЕООД
ДСК – Транс Секюрити ЕАД
Държавна агенция „Електронно управление" (ДАЕУ) 
Държавна агенция „Национална сигурност“ 
Държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“ 
ЗК УНИКА АД
Институт за изследване на обществата и знанието при БАН (ИИОЗ – БАН)
Институт за социални изследвания и развитие на културни структури (ИСИРКС)
Институт на вътрешните одитори в България 
Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България 
Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски“ с център по хидро- и аеродинамика (БАН) 
Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ 
Институт по публична администрация (ИПА)  
Интелиджънт Системс България ЕООД 
Камара на независимите оценители в България 
Камара на независимите оценители в България (КНОБ) - Регионална колегия София-град и София-област 
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ)
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори 
Комисия за регулиране на съобщенията
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) 
КПМГ България
Крестън БулМар ООД 
МДВ Профешънал едюкейшън ЕООД (MDV) 
Международен клуб София
Министерство на вътрешните работи 
Министерство на енергетиката 
Министерство на отбраната
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 
Министерство на туризма
Министерство на финансите
Национална агенция по приходите
Национална компания „Индустриални Зони“ ЕАД
Национална компания „Железопътна инфраструктура” 
Национална служба за съвети в земеделието 
Национален статистически институт
Национална търговско-банкова гимназия (НТБГ) 
Нестле България 
Омбудсман на Република България 
Патентно ведомство на Република България  
Професионалната гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ 
Първа частна английска гимназия „Уилям Шекспир“ 
Сдружение „Конфиндустрия България“ 
Сдружение „Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи“
СиКуест Рисърч енд Консултинг ООД 
Софийска стокова борса 
Софийска търговско-промишлена камара 
СОФИЯ ТЕХ ПАРК ЕАД 
Столична община 
СУ "Св. Климент Охридски" 
Съдърланд Глобъл Сървисиз ЕООД 
УниКредит Булбанк 
Фискален съвет на България
Фондация „Академик Евгени Матеев“ 
Фондация за реформа в местното самоуправление 
Фонд за гарантиране на влоговете в банките 
Център за психологически изследвания
Център за учебно-тренировъчни фирми (ЦУТФ)
ЧЕЗ България ЕАД 
Ърнст и Янг България ЕООД