Учебен график
Обновено: сряда, 28 април 2021 14:42

Заявки за избираеми дисциплини

                    

Срокове за подаване на онлайн заявки за избираеми дисциплини за втори курс на студентите от първи курс, направление „Икономика“ и направление „Администрация и управление“, ОКС „бакалавър“, редовно обучение за учебната  2021/2022 година


1. Подаване на заявки     –  от 01.02.2021 г. до 23.04.2021 г.

2. Корекции                        –  до 27.04.2021 г.

3. Класиране                       – 11.06.2021 г.


Правила за класиране след подаване на онлайн заявки за избираеми дисциплини за втори курс на студентите от направление „Икономика“ и направление „ Администрация и управление“