График на учебния процес
Обновено: петък, 28 януари 2022 13:04

Заявки за избираеми дисциплини

                    

Срокове за подаване на онлайн заявки за избираеми дисциплини за втори курс на студентите от първи курс, направление „Икономика“ и направление „Администрация и управление“, ОКС „бакалавър“, редовно и дистанционно обучение за учебната  2022/2023 година


1. Подаване на заявки     –  от 31.01.2022 г. до 21.04.2022 г.

2. Корекции                        –  до 29.04.2022 г.

3. Класиране                       – 10.06.2022 г.


Правила за класиране след подаване на онлайн заявки за избираеми дисциплини за втори курс на студентите от направление „Икономика“ и направление „ Администрация и управление“