График на учебния процес
Обновено: вторник, 14 февруари 2023 13:56

Заявки за избираеми дисциплини

                

Избираеми дисциплини, изучавани във втори курс

График за подаване на онлайн заявки за избираеми дисциплини,

изучавани във втори курс от студентите от първи курс,

ОКС „бакалавър“, редовно и дистанционно обучение

за учебната  2023/2024 година

  

1. Подаване на заявки     –  от 20.02.2023 г. до 21.04.2023 г.

2. Корекции                        –  до 21.04.2023 г.

3. Класиране                       – 23.06.2023 г.

  

Правила за условията и реда за класиране на студентите от първи курс за избираеми учебни дисциплини, изучавани във втори курс


Втори чужд език, изучаван в трети и четвърти курс       

График за подаване на онлайн заявки за втори чужд език, изучаван в трети и четвърти курс

от студентите от втори курс в ОКС „бакалавър“, редовна форма на обучение,

обучаващи се в специалности „МИО“, „МИО с преподаване на английски език“,

„Международни отношения“, „Европейска политика и икономика“ и „Икономика на туризма“

за учебните 2023/2024 и 2024/2025 години

  

1. Подаване на заявки     –  от 20.02.2023 г. до 21.04.2023 г.

2. Корекции                        –  до 21.04.2023 г.

3. Класиране                       – 23.06.2023 г.

  

Правила за условията и реда за избор на втори чужд език, изучаван по учебен план в трети и четвърти курс