График на учебния процес
Обновено: сряда, 28 септември 2022 14:23

Срокове за записване

         

ГРАФИК

за записване на студентите от ОКС „бакалавър“ - редовна форма на обучение за зимен семестър на учебната 2022/2023 г.

           

Важно! Студентите, които записват горен курс с до три неположени от предходни години изпити (условни), заплащат административна такса в размер на 30.00 лева за всеки изпит. Размерът на таксата е съгласно заповед № 844/01.04.2022 г. т. II, т. 10 (други административни такси, свързани с учебния процес).

                                 

СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ КУРС НА ОБУЧЕНИЕ

За класираните на 20.09.2022 г.:

* до  14 октомври 2022 г. – за всички направления и поднаправления

ТРЕТИ КУРС

За всички останали студенти, които не са се записали до момента,

крайният срок за записване е 7 октомври 2022 г.

*Забележка: Записването е само в делнични дни от 8:00 ч. до 16:30 ч.


ГРАФИК за записване на студентите от ОКС „бакалавър“,

дистанционна форма на обучение,

за зимен семестър на учебната 2022/2023 г.