Учебен график
Обновено: понеделник, 01 февруари 2021 14:28

Срокове за записване


ГРАФИК

за записване на студентите от ОКС „бакалавър“, редовно обучение за летния семестър на учебната 2020/2021 г.


СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ КУРС
1. 01.02. – 05.02.2021 г. ЧЕТВЪРТИ И ПЕТИ КУРС
2. 08.02. – 12.02.2021 г. ТРЕТИ КУРС
3. 15.02. – 19.02.2021 г. ВТОРИ КУРС
4. 22.02. – 26.02. 2021 г. ПЪРВИ КУРС


Записването на студентите от ОКС „бакалавър“, дистанционно обучение за летния семестър на учебната 2020/2021 г. е от 01.02.2021 г. до 26.02.2021 г.

  

От 1 февруари 2021 г. функционира нова онлайн услуга за автоматично записване за следващ семестър. Записването става след онлайн плащане на семестри.

Достъпът до услугата е през уебсайта на УНСС - чрез бутона "Онлайн услуги за студенти".  Настоящето онлайн записване не важи за новозаписващи се студенти в първи курс, първи семестър – ОКС “бакалавър“ и  ОКС “магистър“. Услугата не се отнася и за студентите със специални потребности,  както и за чуждестранните студенти.