Обновено: понеделник, 10 януари 2022 14:00

Онлайн услуги за студенти

1. Регистрация в Уеб студент

2. Промяна на забравена парола в Уеб студент

3. Справка за личните данни на студента

4. Справка за студентското положение

5. Справка за семестриалните оценки и средния успех

6. Онлайн плащане на семестриална такса и записване за следващ семестър (само за горен курс)

7. Подаване на заявка за участие в извънредна сесия (само, ако отговарят на определените условия)

8. Подаване на желания за избираеми дисциплини (при строго определени правила, в зависимост от курса на обучение и учебния план)

9. Подаване на молба за избор на втори чужд език (заявка с приоритетни желания)

10. Заявка за избор на спорт (за конкретен спорт и преподавател в определени часови диапазони)

11. Информация за потребителските имена и пароли за системата Moodle и университетската поща

13. Онлайн услуги за студентски общежития:

  • Подаване на молба с възможност за избор на запазване на стая от минала година
  • Справка за резултати от класирането
  • Информация за задълженията на настанените студенти към ПССО - (конкретно за всеки месец - наем, ток, вода)