100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 11 февруари 2021 11:59

Онлайн услуги за студенти

1. Регистрация в Уеб Студент;

2. Промяна на забравена парола в Уеб Студент;

3. Справка за личните данни на студента;

4. Справка за студентското положение;

5. Справка за семестриалните оценки и средния успех;

6. Онлайн плащане на семестриална такса и записване за следващ семестър (само за горен курс);

7. Подаване на заявка за участие в извънредна сесия (само, ако отговарят на определените условия);

8. Подаване на желания за избираеми дисциплини (при строго определени правила, в зависимост от курса им на обучение и учебния план);

9. Подаване на молба за избор на втори чужд език (заявка с приоритетни желания);

10. Заявка за избор на спорт (за конкретен спорт и преподавател в определени часови диапазони);

11. Информация за потребителските имена и пароли за системата Moodle и университетската поща;

13. Онлайн услуги за студентски общежития:

  • Подаване на молба с възможност за избор на запазване на стая от минала година
  • Справка за резултати от класирането
  • Информация за задълженията на настанените студенти към ПССО - (конкретно за всеки месец - наем, ток, вода)