Обновено: четвъртък, 11 февруари 2016 10:18

Програмен съвет

С Ъ С Т А В

на Програмния съвет по научноизследователската дейност в УНСС
(към 3.02.2016 г.)

 1. проф. д-р Валентин Димитров Гоев, заместник-ректор по НИД – председател
 2. проф. д.ик.н. Иван Стоилов Георгиев – заместник-председател
 3. проф. д.ик.н. Димитър Веселинов Хаджиниколов
 4. проф. д.ик.н. Кирил Асенов Тодоров
 5. проф. д.н. Мая Руменова Ламбовска
 6. проф. д.ик.н. Пано Даков Лулански
 7. проф. д.ик.н. Пламен Димитров Мишев
 8. проф. д.ик.н. Станка Василева Тонкова
 9. проф. д-р Димитър Радев Радев
 10. проф. д-р Камелия Георгиева Стефанова
 11. проф. д-р Марин Александров Паунов
 12. проф. д-р Петко Тодоров Тодоров
 13. проф. д-р Румен Йорданов Брусарски
 14. проф. д-р Снежана Александрова Башева
 15. доц. д-р Емилия Георгиева Младенова
 16. доц. д-р Мария Ананиева Маркова
 17. доц. д-р Мария Георгиева Стоянова
 18. доц. д-р Мария Енева Бакалова
 19. доц. д-р Мирослав Митьов Димитров
 20. доц. д-р Мирослава Атанасова Раковска
 21. доц. д-р Олег Йорданов Димов
 22. доц. д-р Соня Дакова Чипева
 23. доц. д-р Христо Иванов Катранджиев