Обновено: вторник, 20 ноември 2012 10:37

Кандидатстудентски курсове

 

УНСС чрез отделение „Институт за следдипломна квалификация" организира периодично кандидатстудентски курсове по ЕПИ (единен приемен изпит) по програмите на УНСС за учебната 2012/2013 г., както следва:

1. ОБЩ КУРС

I модул (български език и езикова култура) и
II модул (математика - основи) - 60 часа - 420 лв. - от 25 до 30 декември 2012 г., 19, 20, 26, 27 януари и 2, 3 февруари 2013 г.

2. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ по модул III:
- Математика     - 60 ч.    - 420 лв.    - от 25 до 30 декември 2012 г., 19, 20, 26, 27 януари и 2, 3 февруари 2013 г.
- История на България    - 60 ч.    - 420 лв.    - от 25 до 30 декември 2012 г., 19, 20, 26, 27 януари и 2, 3 февруари 2013 г.
- География на България    - 60 ч.    - 420 лв.    - от 25 до 30 декември 2012 г., 19, 20, 26, 27 януари и 2, 3 февруари 2013 г.
- Български език и литература    - 60 ч.    - 420 лв.    - от 25 до 30 декември 2012 г., 19, 20, 26, 27 януари и 2, 3 февруари 2013 г.

Курсовете ще се провеждат от 8.00 до 17.00 часа в сградата на Института за следдипломна квалификация.

Записването се извършва на адрес: София 1797, бул. „Кл. Охридски" № 2 (спирка „Онкология" на автобус 88, 280 и 413 и спирка „Г. М. Димитров” на метрото), стая 104 г-жа Янка Тодорова всеки работен ден от 9.00 до 11.00 часа и от 13.00 до 15.00 часа с документа за платена такса за съответния курс на следната банкова сметка на ИСК:

ИCK при УHCC, гр. София, бул.,"Климент Охридски" № 2
УниКредит Булбанк София – Kлон Аксаков
BIC на банката - UNCRBGSF
IBAN BG23UNCR76303100117207

В платежния документ задължително се вписват трите имена на кандидат-студента, името на курса и телефон за връзка.

Първия ден кандидат–студентът се явява задължително с лична карта и платежния документ в 7.45 ч. в съответната зала.

За допълнителна информация на следните телефони:

(02) 862 12 24 и 0888 000 244 (Янка Тодорова) или
(02) 962 56 24 и 0889 798 999 (Сашка Ицкова)
факс – (02) 862 74 47