100 ГОДИНИ УНСС
Кандидатстудентски състезания и конкурси
Обновено: четвъртък, 07 ноември 2019 15:57

Европейска олимпиада по статистика

Европейската олимпиада по статистика (ЕОС) се организирана ежегодно от Националния статистически институт (НСИ) под егидата на Европейската комисия, DG-EUROSTAT. На първенците в националния кръг на Европейска олимпиада по статистика, завършващи средно образование през учебната 2019/2020 г., се признава оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за поднаправление „Приложна информатика, комуникации и иконометрия“ , специалност „Статистика и иконометрия“. УНСС издава поименен сертификат за всеки ученик от такъв отбор. Учениците от XII клас, завършващи средно образование през учебната 2019/ 2020 г., могат да използват своя сертификат за издържан конкурсен изпит при кандидатстване в УНСС за учебната 2020/2021 г.

Основни цели:

1) Засилване мотивацията на учениците от средните училища в страната за извънкласна работа, фокусирана върху ролята на статистическата информация за обществото, както и за държавното и стопанското управление – стимулиране на нагласите за самостоятелно учене в състезателни условия.

2) Предоставяне на ясен стимул за творческа изява на българските ученици в една значима общовропейска състезателна инициатива, в която по категоричен начин се демонстрират актуални познания и практически умения в областта на статистиката.

3) Осигуряване на плавен преход от средното към висшето училище за учениците, показали безспорни постижения в тази целева област на кандидат-студентски прием в УНСС.

Организация на състезанието

Европейската олимпиада по статистика се организира от НСИ. За повече информация посетете официалния уебсайт: https://www.nsi.bg/esc-2020/

Определяне на първенците от ЕОС

Признаването на отличната оценка зависи от постигнатия краен резултат от учениците в даден отбор, участвал в ЕОС. Съгласно споразумение между НСИ и УНСС резултатите на всички отбори се предоставят от НСИ на Комисия, назначена от Ректора на УНСС. Комисията изготвя окончателен протокол за резултатите на участниците, въз основа на който УНСС издава поименни сертификати за признатата оценка. Списъкът с учениците, на които са издадени сертификати, се обявява на сайта на УНСС в срок до 2 седмици след приключване на Националния кръг на състезанието и обявяването на крайните резултати.