Кандидатстудентски състезания и конкурси
Обновено: вторник, 10 януари 2023 13:52

Европейска олимпиада по статистика

Регламент на Европейската олимпиада по статистика

Европейската олимпиада по статистика (ЕОС) се организира от европейската статистическа служба Евростат и част от държавите-членки на ЕС, с цел да се повиши статистическата култура на учениците и учителите. От българска страна олимпиадата се организира и провежда от Националния статистически институт, съвместно с катедра „Статистика и иконометрия“.

Инициативата ЕОС е насочена към повишаване на функционалната грамотност на учениците от 8 до 12 клас чрез засилване на любопитството и интереса им към статистиката, като се покаже нейната роля, както в различните сфери на обществения живот, така и във всекидневието на обикновения човек. Същевременно, целта е и да се мотивират учителите да използват иновативни методи на преподаване на математическите, обществено-хуманитарните и природните науки и да се насърчи работата на учениците в екип и сътрудничество като средство за намиране на общи решения.

Състезанието се състои от два кръга: национален и европейски. Финалистите от националния кръг във всяка държава могат да участват в европейския кръг. Националният кръг се провежда на български език, а европейският - на английски език.

Сроковете за регистрация и участие в националния кръг на олимпиадата са както следва:

  • Регистрация на отборите: от 20 октомври 2022 г. до 4 януари 2023 година.
  • Провеждане на първия етап (онлайн тест): от 4 януари до 26 януари 2023 година.
  • Провеждане на втория етап (интерпретация на статистическа информация под формата на презентация): от 31 януари до 27 февруари 2023 година.
  • Европейски кръг: от 18 април до 10 май 2023 година.

За специалностите с изучаване на чужди езици (без специалности „Интелектуална собственост и бизнес“, „Икономика на туризма“ и „Политология“) или с преподаване на английски език, кандидатите участват в класирането, ако отговарят на едно от следните условия: 

  • успешно положен приемен изпит по чужд език – английски, немски, френски, испански или руски, с оценка не по-ниска от „добър“; 
  • завършена профилирана гимназия или профилирана паралелка в общообразователно училище с интензивно изучаване на чужд език;
  • сертификат за владеене на чужд език, съответстващ минимум на ниво В2 по Общата европейска референтна рамка за езици. 

На първенците от Европейската олимпиада по статистика, получили сертификат, и завършващи средното си образование през учебната 2022/2023 г., се признава оценка отличен (6.00) за резултат от конкурсен изпит в УНСС за направление „Икономика“.

Повече информация за олимпиадата можете да намерите на официалната й страница тук:

https://www.nsi.bg/esc-2023/