Кандидатстудентски състезания и конкурси
Обновено: петък, 05 март 2021 16:44

Европейска олимпиада по статистика

Европейската олимпиада по статистика се организира от европейската статистическа служба Евростат и част от държавите-членки на ЕС, с цел да се повиши статистическата култура на учениците и учителите.

Инициативата е насочена към повишаване на функционалната грамотност на учениците чрез засилване на любопитството и интереса им към статистиката, като се покаже нейната роля, както в различните сфери на обществения живот, така и във всекидневието на обикновения човек. Същевременно, целта е и да се мотивират учителите да използват иновативни методи на преподаване на математическите, обществено-хуманитарните и природните науки и да се насърчи работата на учениците в екип и сътрудничество като средство за намиране на общи решения.

Състезанието се състои от два кръга: национален и европейски. Финалистите от националния кръг във всяка държава могат да участват в европейския кръг. Националният кръг се провежда на български език, а европейският - на английски език.

Съгласно решение на АС, на първенците от Европейската олимпиада по статистика, завършващи средно образование през учебната 2020/2021 г., се признава оценка отличен (6.00) за резултат от конкурсен изпит в УНСС за направление „Икономика“.

За специалностите с чуждоезиково обучение или с преподаване на английски език, кандидатите се класират, ако отговарят на едно от следните условия:

· успешно положен приемен изпит по чужд език – английски, френски, немски, испански или руски;

· успешно положен държавен зрелостен изпит (матура) по чужд език;

· завършена профилирана гимназия или профилирана паралелка в общообразователно училище с интензивно изучаване на чужд език;

· сертификат за владеене на чужд език, съответстващ минимум на ниво В2 по Общата европейска референтна езикова рамка.

Участниците, спечелили конкурса, не се освобождават от такси при кандидатстване, и от задължението да подадат документи за участие в класирането, към които прилагат получения сертификат.

Желаещите да се обучават в специалности от други професионални направления могат да участват в класирането по ред, установен в Правилника за прием.

Повече информация за олимпиадата можете да намерите на официалната й страница тук:

https://www.nsi.bg/esc-2021/