Докторанти
Обновено: вторник, 12 октомври 2021 12:51

Банкова сметка на УНСС

            

IBAN сметка: BG03 BNBG 9661 3100 1746 01

BIC на БНБ: BNBGBGSD

Основание за плащане: Такса докторантура